28 January 2011

KIM- New Collection- Wardrobe

24 January 2011

KIM- Exclusive- Mostra

21 January 2011

KIM- Exclusive- Topaz Gift For Group Members

11 January 2011

KIM- Exclusive- Trendy- Casie

07 January 2011

KIM- Exclusive- Cys